Ocentri (2015 - 2017)

Mei 2015
GELION heeft in de jaren 2002 - 2015 veel kennis opgedaan over het lean sales proces en de daarbij horende business informatie. Vooral de diverse wegen die sales directies op internationaal vlak toepassen heeft ons geleerd hoe we al deze kennis moesten samenvoegen in een tweetal producten tw SAM en 90ROUNDS. Beide zijn eigendom van GELION en worden ondergebracht in een eigen business genaamd Ocentri. Samen met specialisten hebben we de producten verder uitgebouwd en geoptimaliseerd. Zie ook https://ocentri.com


Meer weten? Neem dan contact met ons op, we vertellen er graag over hoe je de sales kan optimaliseren en minimaal 15% groei per jaar kan realiseren.