Marviq (2014)

Januari 2014
Marviq, een APP building company, welke in 1999 is opgericht, heeft begin 2014 een behoefte om hernieuwd aansluiting te vinden bij de Innovatieve APP wereld voor de zakelijk markt. Marviq is bestuurlijk de laatste jaren uit koers geraakt. Door de nieuwe eigenaren (Detron ICT BV) is er een nieuwe directeur aangesteld om de nieuwe richting op te zetten. In dit project is Rene Hendriks gevraagd om in 2 maanden de nieuwe Visie, Missie en Strategie op te bouwen met de daarbij horende marketing strategie. Samen met het personeel is de opzet gemaakt van alle benodigdheden om te komen tot een juiste missie en visie, en de daarbij horende strategie. Dit heeft geresulteerd in een juiste focus van het bedrijf, een saamhorigheid van een team die direct aan de slag zijn gegaan en een financieel positief bedrijfsresultaat in de eerste twee maanden van 2014 hebben gerealiseerd.

Taken: Algemeen adviseur, Innovatie ondersteuning, Visie en Missie opstellen, marketing strategie opbouwen en uitrollen. Omvang: 24 fte Branche: IT APP technologie, Life Cycle Management

Meer weten over deze mooie referentie, neem dan contact met ons op.