Innovatie en cultuur - De verkoop van een bedrijf

Transitie

Bij een van GELION haar klanten hebben we in de periode van 2010 - 2012 in 28 maanden het bedrijf meer dan 48% laten groeien, met een rendement verbetering van meer dan 54%. We hebben een traditioneel bedrijf IT bedrijf omgevormd naar een hybride Cloud leverancier. Het bedrijf is geoptimaliseerd en met 25% in FTE gegroeid. Met de hoogste cloud certificaten en hoogste interlock met hun cloud toeleveranciers, waardoor kennis en kunde de kernwaarde werden in de markt, met als resultaat de hoogste onderscheiding in de Nederlandse markt op het gebied van ICT cloud oplossingen door o.a. IBM Nederland (2012-2014). Het bedrijf heeft meer dan 33% nieuwe klanten kunnen toevoegen in de top 25 klanten base, waardoor een stabiele basis voor de toekomst is gelegd. Vooral focus op de nieuwe technologieën rondom Cloud, Platform als een Service (PAAS) en centraal beheer voor lange periode.

Stap terug doen

In deze zelfde periode hebben de oprichter een stap terug gedaan. Bewust een stap die nodig was om het bedrijf verkoop gereed te maken. Na 2 jaar zijn de onderhandelingen gestart met de markt, met als resultaat een verkoop die 2 maal hoger lag dan bij aanvang van het project. De Cloud beheer propositie had een groot aandeel in de nieuwe waarde van het bedrijf. De overname en de periode na de overname zijn stabiel ingegaan.

Zelfsturende organisaties en de Cloud

Belangrijk in dit soort projecten is een bedrijf te ontwikkelen met een zeer goede bedrijfscultuur te kweken die zelfstandig kunnen opereren, en om kunnen gaan met veranderingen, waarbij top management nagenoeg niet nodig zijn om de klant centraal te houden met het hoogst mogelijke rendement voor het bedrijf. Deze aanpak wordt ook wel toegepast in de zelfsturendheid van Semco in Brazilië. Mr Ricardo Semler heeft aan de basis gestaan van deze aanpak en was een inspiratie bron voor ons om toe te passen bij deze klant.

Suisse GELION Inzicht Rene Hendriks Bergen

Meer willen weten over deze casus neem dan contact met ons op via deze link mail dan naar info@gelion.nl onder vermelding van referentie 1

Herman de Gelder van Alpha Wax is een voorbeeld van een tevreden klant van Promax