Rene Hendriks

“Ik ben een GELION’er”, René Hendriks, Business accelerator bij GELION. Mijn motto is: Business Informatie, Focus en Commit geeft resultaat. Mijn passie is om de talenten van de ondernemer en het team te bewegen en te helpen groeien. Mijn achtergrond is Analytisch Chemicus gecombineerd met 25 jaar internationale sales en marketing bij succesvolle IT bedrijven. Onder andere Managing Director van Lenovo. Vanuit GELION ben ik de business engineer die op basis van BI en menselijke verbinding werkelijk het doel bereikt. Daarmee krijgen we de focus en commitment op weg naar het maximale resultaat. In die 25 jaar heb ik alles mogen zien, ervaren en leren. Hierbij heb ik geleerd dat alles begint met Business Informatie, Business Accelerator en Focus.
Door gebruik te maken van bewezen succesvolle BI methodieken SAM® - 90ROUNDS® en de “Omgekeerde Apenrots” brengen we mensen in een Commit cultuur binnen hun eigen kracht en resultaat. Commit geeft resultaat. Ik zou je graag helpen vanuit GELION op weg naar commit en resultaat gedreven Team en Cultuur.
Rene Hendriks zijn motto is: "Als je samen het einddoel en de koers bepaalt, vind je altijd de juiste weg."

Profiel René Hendriks

René Hendriks: “Ik ben er van overtuigd dat verkoop georiënteerde organisaties ingericht moeten worden als zijnde een High Performance Organization (HPO). Hiervoor is nodig dat de oude gedachte van “doen waarvan gedacht wordt dat het werkt of waarvan gedacht wordt dat het zou moeten werken” ook daadwerkelijk losgelaten wordt. De weg naar groei vraagt een focus op dat gene wat werkelijk bijdraagt aan het bereiken van de afgesproken doelstellingen. Ik committeer mij aan winnen!”
Rene Hendriks Avantage directie Rotterdam


Business

René wordt uitermate enthousiast als hij in de rol van project-/ interim manager, business consultant of business partner zich kan verbinden met een traject om de gewenste of noodzakelijke groeidoelstellingen te realiseren. Zeker als zo’n traject vorm moet krijgen in een veranderende omgevingen waarbij de markt vraagt om nieuwe antwoorden, trends en reacties.

Directie functies

Rene Hendriks heeft diverse directiefunctie bekleed. Directiefuncties bij nationale en internationale IT bedrijven. De kernactiviteiten van deze bedrijven richten zich op productie, logistiek & distributie. Sinds januari 2010 zet Hendriks zijn opgedane ervaringen en kennis in om het verkoopproces te optimaliseren. Als integrale omdenker is hij van grote waarde om afdelingen en de noodzakelijke samenwerking tussen de diverse afdelingen waar verkoop, productie en de operatie centraal staan maximaal te laten renderen. Geholpen door zijn grote aantal opgedane ervaringen en zijn verbindende aanpak is Hendriks als ondernemer in staat gebleken organisaties echt verder te helpen bij het realiseren van hun groeidoelstellingen. Met zijn bewezen resultaatgerichte aanpak zijn organisaties ondersteund om de grote veranderingen in de markt het hoofd te bieden. Hendriks is er van overtuigd dat de gewenste innovaties en meest effectieve veranderingen door co creaties tot stand komen. Daarom participeert Hendriks actief in verschillende bedrijven. Dit heeft succesvolle samenwerkingsverbanden opgeleverd met onder andere Promax, The Data Caretakers, Tortus, Fencer, XIPHOS, AVANTAGE, Avantage Cloud Solutions, OCENTRI, Avantage Managed Solutions en CALAGO

Rene Hendriks

Zie voor de uitgebreide beschrijving van werkervaringen René Hendriks zijn LinkedIn pagina. Wat opvalt in René zijn carrière is dat hij altijd bezig is geweest met het thema groeien. Dit geldt zeker voor de op omzet gerichte rollen die hij heeft vervult. Ook is René Hendriks binnen organisaties doorgegroeid en heeft hij verantwoordelijkheid genomen om verschillende functies met een High Performance-aanpak, uit te voeren. René Hendriks is een ervaren SPE (Solid Phase Extraction) en Chromatografie productspecialist, ervaringsdeskundige op het gebied van marketing & sales en een algemeen bestuurder / directielid. Dit is alleen mogelijk geweest doordat René ook altijd aandacht heeft gehouden voor groei van zijn medewerkers en zijn persoonlijke groei.

Kennis & Commit

De opgedane ervaringen zijn talrijk binnen verschillende aandachtsgebieden van organisaties. Deze hebben verbindingen met het algemeen operationele organisatorische management, als wel met marketing & sales. Zijn brede kennis van Internet-ICT en Cloud Computing (IT als dienst) en systemen ondersteunt daarbij. Hierdoor is René in staat is om snel en vanuit diverse richtingen te analyseren, te informeren, bij te dragen aan plan vorming, financiering voor uitvoering van plan te organiseren, te innoveren, te implementeren, te volgen van prestaties en eventuele verbeteringen door te voeren. Alles met een gecommitteerde focus vanuit een duidelijke “WHY”. Deze why is vertaald naar groeidoelstellingen. Hendriks committeert zich om deze te realiseren. Een zeer sterke eigenschap van René is dat hij in zijn keuzes en handelen de mens en het team centraal stelt om te komen tot een maximale prestatie. René geeft vertrouwen en verwacht commitment terug. In zijn overtuiging mogen gecommitteerden de regie zelf nemen op het realiseren van het “HOE”. De gecommitteerde mag zolang hij zijn gemaakte commitment waar maakt, vooral zelf sturend zijn. Inspirator voor de overtuiging en aanpak van Hendriks komt van zijn voorbeelden Ricardo Semler en Verne Harnish. René past deze stijl en aanpak al jaren succesvol toe. Om dit te bereiken is vaak een stevige veranderkundige gefocuste aanpak nodig. Een focus op positief gedrag gericht op winnen!

De stappen

De herkenbare stappen in de aanpak;
1 Focus op prioriteiten
2 Verzamel, verwerk en gebruik bekende gegevens en opgedane ervaringen
3 Hanteer een strak geplande periodieke evaluatie of groeidoelstellingen zijn gehaald.

GELION is trots

Trots is René om bij te dragen aan de beweging tot groei. “Het is elke dag genieten van samen werken met mensen om het rendement van het samenwerken te optimaliseren. Schitterend om te ervaren dat er binnen organisaties / afdelingen en of teams enorme positieve krachten los komen door elkaars verschillen te gebruiken en die de nieuwe cultuur maken. Samen gaan voor het behalen van het resultaat door een opvallende performance”. resultaat en performance, anders kan je je niet onderscheiden.

René Hendriks

Gecommitteerde voor verandermanagement; business engineer met geheel eigen denkwijze op markten met een groot inlevingsvermogen in de belangen van bedrijf, klant. Altijd met het resultaat: groei van mensen en omzet.

Rene Hendriks

De boom van leven van Rene Hendriks

wat Blog's van de hand van Rene voor o.a. Avantage
Blockchain de basis
Blockchain Ethereum
Blockchain de derde generatie