GROEIKRACHT

Keuzes, keuzes en nog eens keuzes. Iedere dag weer. Zeker als je net als ik actief bent in een veranderende omgeving en je wilt groeien. Groeien met je bedrijf en je talenten. De omgeving waarin ik mij veelvuldig beweeg is best groot. Deze beweegt zich tussen privé, sociale, bedrijf, organisaties en organisatieonderdelen. In iedere omgeving moet ik dagelijks veelvuldig keuzes maken. Gegeven de verwachte interesse van de lezer deel ik keuzes die ik maak in de veranderende zakelijke omgeving die zich bezig houdt met het benutten van de eigen groeikracht.

Focus

Door schade en schande ben ik gelukkig wijzer geworden. Tevens ben ik geïnspireerd door Covey. Deze Goeroe rijkt 7 gewoontes aan om effectiever te kunnen worden, zijn en blijven. Voor mij werd het pijnlijk duidelijk dat ik veelal keuzes maak op aangeleerde gewoontes. Gewoontes gebaseerd op kennis, aanwezige vaardigheden, verlangens en het echte willen. Ook moet ik erkennen dat de keuze "relaxed te werken" niet gemaakt werd juist door de vele veranderingen in mijn zakelijke omgeving. Mijn keuzes pakten pas goed uit op het moment dat ik mijn "Personal Mission Statement" vertaald heb naar focus op wat ik echt wilde bereiken. Ik heb geleerd dat dit alleen succesvol ingevuld kan worden als focus gedragen wordt, of anders gesteld, ondersteunt wordt door mijn eigen waarden en principes waarom ik doe waar ik goed in ben en waar mijn passie ligt.

Groeikracht

De beste keus was vast stellen welke groeiambitie ik wilde realiseren. Groeikracht heeft ruimte nodig binnen kaders. Om ruimte te kaderen binnen het potentieel van de aanwezige groeikracht is focus nodig op belangrijke maar niet nu direct urgente activiteiten. Activiteiten die ik veelvuldig heb ingezet om mijn groeiambitie te realiseren zijn: relatiemanagement, analyseren van nieuwe ontwikkelingen in de markt en bij klant en deze vertalen naar mogelijke sales kansen voor mijn bedrijf. Echt succes ontstond nadat ik de keuze maakte om intrapreneurship en co-creaties te stimuleren. Cruciaal hierbij bleek kennis van wat er, waar in de markt gebeurt. Groeikracht werd positieve energie toen ik mijn denken kon onderbouwen door een op Business Intelligence gebaseerd rapport.

SAM

Ik heb kansen gepakt om mijn inzichten en ervaringen in een BI tool samen te laten komen. De tool heeft de naam SAM gekregen. SAM is mijn hulptroep die mijn mindset richting geeft. SAM ondersteund mijn keuzes om de groeikracht verder te ontwikkelen. Belangrijk hierbij is het gedrag. Het gedrag is bepalend om de gemaakte keuze daadwerkelijk te realiseren. De koppeling tussen de inzichten van SAM en mijn 90ROUNDS reflectiemethode, borgt dat binnen mijn team het wenselijke gedrag volgt op de gemaakte en gedragen keuzes.
SAM sales model gelion rene hendriks

Focus

SAM brengt focus aan en draagt zo bij aan gecommitteerde medewerkers. Onderzoek heeft geleerd dat organisaties met een effectief flexibel acquisitieklimaat ook een sterke focus hebben op bedrijfsinnovaties. Tevens blijkt dat een effectief acquisitieklimaat leidt tot een stijging van de medewerkers tevredenheid. Dit wordt gerealiseerd omdat gecommitteerde medewerkers effectiever worden. Hierdoor maken zij ook keuzes voor groei bewegingen die leiden tot een door mij gewaardeerde balans tussen werken en privé.

Slimmer

Werken met slimme businesstools, automatiseren wat mogelijk is, zoals ik gedaan heb met SAM heeft mijn talenten echte laten groeien. Samen met SAM maak ik de juiste keuzes en behoudt ik focus op de groeikracht. Samenvattend is mijn aanpak: • Focus op prioriteiten • Verzamel, verwerk en gebruik bekende gegevens en opgedane ervaringen • Hanteer ik een strak geplande periodieke evaluatie of groeidoelstellingen zijn gehaald.

Hierdoor ben ik in staat om dagelijks relaxed bezig te zijn met inspireren over de mogelijkheden van groeikracht. Het is bijzonder waardevol om na de reflectie te kunnen concluderen dat mijn talenten zorgen voor een beweging tot groei van omzet en resultaat. Ik ervaar weer rust bij het maken van keuzes om door te groeien. Deze rust gun ik jou ook.

Aanbod

Ons aanbod is om 1 uur advies aan te bieden op onze locatie in Leusden, om te sparren over 90ROUNDS Lean Sales en SAM om zo de sales te bewegen naar een commit en als groep betrokken en tevreden zijn met hun resultaat. Hierbij staat WINNEN centraal.

GELION EBOOK RENE HENDRIKS

Indien de interesse is gewekt kunt u contact opnemen met Rene Hendriks of Rene van Buiten.

  • 90ROUNDS en SAM zijn producten van GELION die in Licentie worden aangeboden door OCENTRI BV en GELION BV