Blockchain: Ethereum, de tweede generatie

In mijn eerste blog over de blockchain heb ik aangegeven wat de achterliggende techniek is. Je kunt nu ook gewoon verder. Iets meer dan 800 woorden. In minder dan 5 minuten leestijd weet je weer heel wat meer. De natuur geeft ons één universele waarheid. Wetenschappers proberen die te begrijpen en te formaliseren in de vorm van natuurwetten.

De werking van natuurwetten

Dat werkt globaal als volgt. Een onderzoeker voert een experiment uit, publiceert bevindingen en doet een voorstel om de bestaande kennis uit te bereiden. Andere onderzoekers over heel de wereld kunnen het onderzoek herhalen. Dan kunnen er twee dingen gebeuren:
• De onderzoekers kunnen de onderzoeksresultaten niet reproduceren of zijn het niet eens met de conclusie van het rapport. Het gevolg is dat het rapport wordt verworpen.
• De onderzoekers kunnen de onderzoeksresultaten wel reproduceren en zijn het eens met het voorstel in het rapport.
Wanneer genoeg onderzoekers hun fiat hebben gegeven, wordt het voorstel toegevoegd aan de bestaande set aan kennis. Die dient als fundament voor verder onderzoek. Hierbij is het belangrijk dat iedereen een rapport kan publiceren, dat door iedereen gecontroleerd, geaccepteerd of verworpen kan worden. Pas wanneer een meerderheid het rapport heeft geaccepteerd, wordt het definitief vastgesteld.

Eenvoudig blockchain

De blockchain werkt volgens een vergelijkbaar principe. In plaats van het publiceren van een rapport kan iedereen een blok publiceren. Een blok bouwt verder op een ouder blok en kan data bevatten. Ook hier geldt dat iedereen het blok en de inhoud kan controleren, accepteren of verwerpen. Er is echter een fundamenteel verschil met de wetenschap. De natuur is een mysterie dat wetenschappers proberen te ontrafelen. In de wereld van de blockchain zijn de regels waaraan een blok moet voldoen nauwkeurig gedefinieerd. Daardoor is het controleren van een blok een eenvoudige handeling die iedereen onafhankelijk, betrouwbaar en snel kan uitvoeren.

Ethereum Virtual Machine

Eind 2013 publiceerde de Russische computerprogrammeur Vitalik Buterin een white paper over dit onderwerp. Daarin omschreef hij hoe een virtuele machine (Ethereum Virtual Machine) gecombineerd kan worden met de blockchain. Dat maakt het mogelijk om niet alleen eenvoudige transacties uit te voeren. Er kunnen ook programma's op de blockchain worden geplaatst waarbij iedereen de uitvoer van deze programma's kan controleren. Om te voorkomen dat er een storm aan blokken, die allemaal gecontroleerd moeten worden, wordt gegenereerd, moet elk blok de oplossing van een cryptografische puzzel bevatten. Bij Ethereum wordt ernaar gestreefd om elke 17 seconden een oplossing te vinden en een geldig blok te maken. In het geval van de bitcoin is dat om de 10 minuten.

Decentraal

De hierboven beschreven methodiek biedt enorme voordelen.
• Wanneer een programma op de blockchain is geplaatst, kan het niet meer gewijzigd worden. Als de maker van een programma ineens minder goede bedoelingen heeft, kan het programma niet ongemerkt worden aangepast.
• De uitvoering van een programma volgt een set aan nauw gedefinieerde regels en is dus door iedereen te controleren. Wanneer zich vreemde zaken voordoen, wordt het resultaat verworpen en wordt dus ook het blok met de malafide transactie verworpen.
• Er is geen Single Point of Failure. Het systeem stopt dus niet met werken als er op één plaats iets fout gaat.
Omdat de werking van de EVM zo strak is gedefinieerd, kan iedereen transacties zelf uitvoeren, in een blok plaatsen en publiceren. Een centrale toezichthoudende partij is dus overbodig.

Smart contracts

Door de sterke garanties worden deze applicaties ‘smart contracts’ genoemd. In feite is dat ook een betere benaming. Partijen die elkaar niet kennen of vertrouwen kunnen gezamenlijk een smart contract opstellen. Dan kunnen ze zaken met elkaar doen zonder kleine letters, taalbarrières of eenzijdige schending van het contract. Denk eens even aan de voordelen die dat bijvoorbeeld bij arbeidsovereenkomsten oplevert. Nu moeten werkgever en werknemer allebei een handtekening zetten en krijgen ze allebei een kopie. Met blockchain wordt alles met behulp van een programmeertaal digitaal vastgelegd, zonder papier. Zo zijn er nog veel meer slimme en tijdbesparende toepassingen te bedenken.

Solidity

Alle afspraken en voorwaarden in het Ethereum-netwerk worden met de programmeertaal Solidity geschreven. Een groot voordeel hiervan is dat gegevens en transacties die in een blockchain worden opgeslagen niet vervalst kunnen worden. Eventuele vervolgacties worden automatisch uitgevoerd. Ook die moeten van tevoren met Solidity worden vastgelegd. Wanneer een smart contract gewijzigd moet worden, wordt het opnieuw in de blockchain gezet. De oude versie wordt niet verwijderd en blijft altijd bestaan. Op die manier worden fraude en vervalsing voorkomen.
Ethereum GELION Hendriks

Koffie

Er zijn al meer dan 200 internationale bedrijven die gebruik maken van het Ethereum- netwerk. Zij zetten het in voor allerlei processen waarin ‘smart contracts’ de basis vormen. Wil je meer weten over deze innovatie en hoe je die misschien wel kunt integreren in je businessplan 2018-2020? Ik kom graag bij je langs om er meer over te vertellen. Je kunt ook elke woensdagochtend tussen 10 en 12 uur een afspraak maken. De koffie staat altijd klaar!