WINNEN

Gelioners winnen. Samen met Talent en Teams zorgen we voor 25% groei. De groeikracht van de onderneming is komen tot winnen. Bij interim sales, directie of begeleiding bij verkoop, onze drijfveer is winnen. wilt u ook deze uitdaging aangaan?

KLANT

Hoe draagt je zorg voor de juiste klant intimiteit. De klant zorgt door de groeikracht. Het is een samensmelting van Talent, Team en Winnen samen met de klant. De klant centraal. Wil je deelnemen aan een "succesteam" en de volgende stap zetten in duurzaam groeien?

TALENT

Samen met je Talent de maximale groeikracht realiseren? Passie voor en energie om te werken aan het groeipotentieel van talenten is wat ons kenmerkt, boeit, verbindt en drijft. GELIONers krijgen als interim talentmanagers energie van talenten en organisaties op weg naar de volgende stap

GELION'ers

GELION'ers ofwel de GELION business engineers zijn gedreven groeikracht versnellers en innovatieve ondernemers. Gelioners hebben meer dan 25 jaar ervaring. Hoofdzakelijk directie en management in ICT, Distributie, Retail, Horeca en Logistiek. Wij ondersteunen ondernemers en directies die met hun GROEIKRACHT aan de slag willen. Gelioners dagen uit om anders te DENKEN en anders te DOEN. Belangrijke waardes voor een Gelioner hierbij zijn: VERBINDEN, VERTROUWEN, COMMITMENT, TALENTONTWIKKELING, PASSIE en PLEZIER.

Samen op weg?

We kunnen samen op weg als er een duidelijk einddoel gesteld is. Het vastgestelde einddoel heeft duidelijke indicatoren over die onderdelen die zorgen voor de versnelling. SMAT (dit is geen typefout!) specifieke, meetbare en actiegerichte prestatie in de tijd vastgelegd.
Zijn de doelen nog niet vastgelegd? Klik hier om GELION in te zetten bij het faciliteren van het strategische proces om tot duurzame versnelling van de groei te komen.

Groeikracht versnellen

GELION werkt met een product- en service onderscheidende focus aan versnellen van de groeikracht. Groeikracht volgens de Nederlandse Encyclopedie staat voor het vermogen om te groeien. Om het vermogen aan te spreken en uit te dagen is een sterke overtuiging nodig. GELION werkt met overtuiging aan en met het aanwezige potentieel om samen te groeien en te winnen. Wij hanteren zeer SMAT-methodes gericht op groei van mens en resultaat. Onze SMAT sales-, marketing en productmanagement tools heten 90ROUNDS© en SAM SMART INSIGHT© Lees hier meer over onze 90ROUNDS© en SAM SMART INSIGHT© diensten.

Met inzicht

Er is inzicht in het vermogen om te groeien nodig om de juiste keuzes op het juiste moment te vertalen naar de juiste acties. Keuzes die betrekking hebben op verbinden met de huidige en nieuwe relaties. Doel is het potentieel te benutten qua omzet, koopkracht en share. Samen met onze specialisten analyseren we data en gaan we aan de slag om de Customer Journey in beeld te brengen. Het potentieel van aanwezige talenten en middelen wordt planmatig ingezet. De groeikracht groeit exponentieel als allen de strategische visie omarmen en zich hier aan committeren. De SMAT-methode zorgen voor de noodzakelijke overtuiging om eigenaarschap te nemen voor van het gewenste resultaat. Hiermee borgen we duurzame groei van talenten, organisatie, omzet en resultaat.

Onze waarden

20 jaar ervaringCPV is van belangwij bieden totaal oplossingen
Met onze ervaring van meer dan 25 jaar, hoge klanttevredenheid en klant perceptie bieden wij een compleet productportfolio van diensten die in het teken staan van duurzame groeikracht. HOME

Rene Hendriks Oprichter van GELION. GROEIKRACHT

René

Ik ben een gedreven leider en interim professional. Ik werk vanuit de overtuiging dat er altijd mogelijkheden zijn om te groeien door het potentieel van talenten, teams, bedrijfsonderdelen en organisaties maximaal te benutten. Met vallen en opstaan heb ik ervaren dat groeikracht niet zomaar vrijkomt. Als kritische, analyserende doener commiteer ik me om deze groeikracht voor jouw bedrijf wèl te laten vrijkomen. Samen het einddoel bereiken, samen winnen.
"Als je samen het einddoel en de koers bepaalt, vind je altijd de juiste weg."

90ROUNDS© is registered by EUIPO number 015220361
SAM SMART INSIGHT© is registered by EUIPO number 015207574